Algemene voorwaarden, annulering en huisregelement

Reservering & betaling

Na ontvangst van uw boekingsaanvraag, via website, mail of telefonisch, wordt er gekeken of uw aanvraag gehonoreerd kan worden.
U ontvangt per mail een reserveringsbevestiging van uw boeking.
De reserveringsbevestiging is de overeenkomst en tevens de factuur.
Betalingsvoorwaarden:
– 50 % binnen 5 dagen na factuurdatum.
– 50 % 28 dagen voor aankomstdatum.
Bij reservering binnen 4 weken voor aankomst, dient het gehele bedrag te worden voldaan, binnen de op de factuur genoemde datum.

Annuleren

Indien u, door welke omstandigheid dan ook, geen gebruik kunt maken van de door u gereserveerde kampeerplaats, ligplaats of stacaravan, bent u verplicht de nog te betalen gelden aan de ondernemer te voldoen.
U kunt deze kosten bij uw annuleringsverzekering indienen.

Annuleringsverzekering

Wij adviseren u het annuleringsverzekering af te sluiten.

Aankomst & vertrek

Kamperen: Aankomst is vanaf 13.00 uur en vertrek is voor 11.00 uur
Stacaravan: Aankomst is vanaf 15.00 uur en vertrek is voor 11.00 uur

Huishoudelijk reglement

Recreanten dienen zich te houden aan de, door Camping de Blauwe Hand vastgestelde, huisregels. U kunt deze regels vinden op de borden en in de informatiefolder die u krijgt bij aankomst of is af te halen bij de receptie. Overtreding van het reglement, de huisregels of buitensporig c.q. ongewenst gedrag kan verwijdering van Camping de Blauwe Hand tot gevolg hebben zonder dat er restitutie van het kampeergeld of een gedeelte daarvan plaatsvindt.
De ondernemers behouden zich het recht voor het huishoudelijk reglement aan te passen c.q. te wijzigen als zij dat nodig achten of de situatie zich voordoet.

Aansprakelijkheid

Camping de Blauwe Hand aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadigingen van eigendommen van recreanten of bezoekers, alsmede voor ongevallen die recreanten of bezoekers overkomen. E.e.a. behoudens schuld van ondernemers.

Prijswijziging

Indien na vaststelling van de prijs door een lastenverzwaring aan de zijde van de onderneming extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen e.d. die mede de recreant betreffen, kunnen deze aan de recreant worden doorberekend.